AMSTAFF-rol
 
Egyebek
 
***AMSTAFF***
 
Vagyunk vagyunk...
Indulás: 2005-01-21
 
VEGAS
Tartalom
 
fajtaleírás

AMERIKAI  Patty
STAFFORDSHIRE TERRIER
      

 

   *** EZEN AZ OLDALON INNEN ONNAN ÖSSZESZEDETT,KÉPEK,IROMÁNYOK VANNAK SZOVAL BOCSÁNAT AZ EGYEZÉSEKÉRT,HA OLYAT TALÁLSZ AMIT TE IRTÁL VAGY A TE KÉPED ,ÉS NEM ÖRÜLSZ HOGY EZEN AZ OLDALON VAN SZOLJ BÁTRAN ÉN EGYBÖL LESZEDEM***

         Segédlet az amerikai staffordshire terrier (AMSTAFF) bírálatához

                                  ( avagy mi az ideális kutya a versenyeken )

Ez az anyag teljes egészében az STCA és az AKC (fajtagazda-klub, illetve -szervezet) által 1936. június 10-én elfogadott standardon alapszik. Ezt a szabványt azóta sem módosították, vagyis 65 éve változatlan formában foglalja össze a fajta küllemi és jellembeli ismérveit.

Általános megjelenés: méretéhez képest nagy erôt mutat. Jó felépítésû, izmos, de agilis és kecses. Élénk és figyelmes környezete iránt. Zömök, nem hosszúlábú vagy agárszerû. Bátorsága közmondásos.

Ebben a néhány sorban minden benne van, amit a fajtáról tudni kell. Még egy adalék: az amstaff története az 1800–1900-as évek fordulójának legkiválóbb viadorkutyáitól indul. Bár elítéljük a kutyaharcot, azért a fajta egyedének ma is úgy kell kinéznie, mint egy gyôzelemre teremtett kutyának, aki egy feltételezett viadalon fizikuma és bátorsága miatt képes lenne diadalmaskodni ellenfelén. Ha ezt a kitételt elfelejtjük, hamar messzire kerülünk az amstafftól. Magyarul: egy rossz felépítésû, gyenge vagy puhány fizikumú, szegényes jellemû, félôs egyedet ne jutalmazzanak gyôztes címmel, hanem zárjanak ki a tenyésztésbôl.

 

A fajtában az erô és az elegancia egészen kivételes módon egyesül. Az amstaff hatalmas izomzatú, de nem nehézkes. Robusztus, de ez nem mehet mozgékonyságának rovására. Egyébként is az ellentétek kutyája. Elsôre rettenthetetlennek, sôt félelmetesnek tûnik, ugyanakkor elképesztôen kedves és játékos.

Hibák: Túldimenzionált, a testtel nem arányos méretû vagy éppen erôtlen fej. Keskeny agykoponya. Lapos homlok, kevéssé kifejezett stop. Hússzínû orr. Sötét kutyánál világos (sárga) szemek. Közelülô vagy túlságosan nagyméretû szemek. Rózsaszín szemhéj. Elkeskenyedô, hosszú, erôtlen arcorri rész. Gyenge, keskeny alsó állkapocs. Lógó ajkak. Tehénfül.

Szín: Minden szín megengedett, kivéve a tiszta (80%-nál több) fehéret, a mályvaszínt és a fekete-cser összeállítást. Leggyakoribb színek a csíkos különbözô árnyalatai, és a sárgától a vörösig terjedô színek

Test: Széles, mély mellkas. Jól ívelt, zárt bordák. Jól izmolt, erôs vállak, meredek lapockák. Nehéz, izmos, közepesen hosszú, kissé ívelt nyak. Rövid és széles, izmos hát, amely enyhén ívelt a martól a farig.

Fej: közepes hosszúságú, széles és erôs. A rágóizmok kidomborodnak. Egy jó fej szembôl nézve ettôl teljesen kereknek látszik. Oldalról nézve a fej kétharmadát a koponya, egyharmadát az orr teszi ki. A fej alsó és felsô vonala kismértékben összetartanak. Ha ez az összetartás nagymértékû, akkor az alsó állkapocs erôtlen. Ettôl az orr hosszúnak és keskenynek tûnik. Ha határozott stop hiányában a homlok lapos, akkor a fej rókaszerûvé válik. A fej álljon arányban a testtel.

Az amstaff életteli és bátor kutya. Ennek megfelelôen éber, figyelmes. Füleit hegyezi, szemei kutatóak. Homlokának feszült ráncaival és fürkészô tekintetével együtt arca hihetetlenül kifejezô. Egy szemét lesütô, fejét kapkodó kutya teljes mértékben atipusos.

Nyak: nehéz és erôs, enyhén ívelt. Közepes hosszúságú.

A nyak hossza azonos a fej teljes hosszával. Egy aránytalanul hosszú és vékony nyakú kutya általában is erôtlen benyomást kelt, míg egy rövid nyakú, egyébként is szinte mindig „angol bulldogszerû” egyedbôl hiányzik a mozgékonyság és az elegancia.

Váll: erôs és izmos. A lapockák szélesek és lejtenek.

A korrekt vállban a lapocka felsô vége hátranyúlik, ettôl alsó vége kifejezett szöget zár be a felkarcsonttal. Ez megegyezik a hátsó láb térdízületének szögével. A lapocka hosszú és széles, így az izmok arányosan oszlanak el rajta. Ha a lapocka felsô vége elôrenyúlik, a felkarcsonttal a kívánatosnál nagyobb, nyitottabb szöget zárnak be. Ettôl a mellsô végtag lépéshossza lerövidül. Ha a lapocka rövid és meredek, az izmok kötöttnek tûnnek. Ezt „nehéz vállnak” hívjuk.

Ha a lapockák szétállnak, a felületes szemlélônek a kutya frontja szélesebbnek tûnik. Valójában nem mellkasa fejlettebb, hanem vállai tartanak szét. Ez mindig együtt jár a nem eléggé feszes könyékkel, a mellsô lábak keverô mozgásával.

Hát: meglehetôsen rövid. Enyhén lejt a martól a farig, míg a fartól finom és rövid lejtéssel ér el a faroktôig.

A törzshossz (a szegycsont-ülôgumó távolsága) nagyjából megegyezik a marmagassággal. Az amstaffot emiatt quadratikus felépítésûnek nevezzük. Egy hosszú hátú egyednek általában mozgásában is problémák jelentkeznek. Ha a hátvonal a far irányában emelkedik, az komoly hibának számít.

A hátnak enyhén íveltnek kell lennie. Ez az ív adja meg a szükséges erôt akkor, ha a kutyának gyorsan és erôvel kell mozognia. Ha a hát teljesen egyenes, az eb képtelen komoly, hosszantartó erôkifejtésre.

Farok: a testhez képest rövid, alacsonyan tûzött, elkeskenyedô. Nem görbül, vagy a hát felett hordott.

A farok a gerinc meghosszabbítása. Ha a farok hosszú, a törzs is az. Ha a farok erôtlen és görbe, a kutya teste sem lehet korrekt. A jó farok nyugalmi állapotban alig éri el a csánkot. Enyhén ívelt, mozgás közben gazdája nem emeli a vízszintes fölé, és izgalmi állapotban sem hajlik a hát fölé. Soha nem húzza a lábai közé! Ez a gyávaság jele, ami egy amstaffnál elképzelhetetlen.

Lábak: a mellsôk egyenesek, nagy vagy kerek csontozatúak, egyenes csüddel. A mancsok semmiféle elhajlása nem lehetséges. A hátsó végtagok nagyon izmosak, alacsony csánkkal, nem fordulnak se be-, sem kifelé. A mozgás ruganyos, gördülô vagy poroszkáló jelleg nélkül.

A fajta 80%-ban hátsó fertályával, erôs csípôivel és combjaival mozog. Ha a hátsó végtagok nyitott szögelésûek, izomzatuk sem lehet elég fejlett. Az ilyen kutya eleve nyújtott lába miatt hátul rövideket lép, mozgásából hiányzik az erô. Ha comb- és sípcsontjai az ideális 130–140 foknál kisebb szöget zárnak be, a végtag túlszögelt (lásd németjuhász), aminek következtében a kutya maga alatt jár. Mozgásából szintén hiányzik a hátsó végtagok erôteljes lökô mozgása, a hosszú lépések. Az ilyen egyedek kivétel nélkül tehénállásúak, azaz térdük és mancsaik kifelé mutatnak, csánkjuk pedig szinte összeér.

A hát mozgás közben mozdulatlan, vagyis nem ugrál fel-le. Az amstaff tipikus mozgásformája az ügetés, s már egészen lassú tempónál ebbe vált át lépésbôl. A poroszkálás súlyos hiba! Ha jó a mozgás, jó a kutya – tartja a szakmai körökben jól ismert mondás. Megfordítva: ha rossz a mozgás, a kutya sem lehet valami nagy szám.

Alkalmazzuk a fentieket a gyakorlatban: nézzük meg, felismerjük-e a standardban rögzített követelményeket vagy azok hiányát a következô képen. (Lásd fenti képen.) Ebben a munkában segítségünkre lesz az október végi pesti CACIB kiállítások két bírójának „szakvéleménye” is.

Vasárnap, rögtön a legelején: „nem az én típusom”, késôbb hibaként „bulldog típusú. A fajta standardja ilyet nem ismer, ellentétben az angol bullterrierével. Idézet Jacqueline Frasertôl, aki elismert bíró és tenyésztô, több fajtánkról szóló szakkönyv írója: „… minden fajtának csak egy helyes típusa van. Az a legtípusosabb kutya, amelyik a legjobban megfelel a standard-nek. A típus különbözteti meg az adott fajtát a többitôl.”

„Bulldog típus”. Néhány adalék a kérdés megítéléséhez: a fajta ôse a viador bull and terrier, amelyet a XVIII–XIX. sz fordulóján Angliában alakítottak ki. A bulldogok terrierrel való keresztezése a méret leszorítását, ezáltal a kitartás növelését, és a vérmesebb karakter kialakítását szolgálta. Ez a „fajta” az 1860-as évektôl átkerülve Amerikába tovább fejlôdött, alakult. A pit bull (amely fajtában az amstaff is gyökeredzik) legnagyobb tenyésztôi, így Stratton és Hammond ma is azt vallják, hogy kutyáik „figthing bulldogok”. Az amstaff leírásánál sokan azt mondják: ez egy százkilós kutya, harminckilós csomagolásban. A fajta mind a mai napig sokkal inkább bulldog, mint terrier. Ennek fényében a bíró véleményét dicséretnek veszem.

Szombaton és vasárnap egyöntetûen: „nehéz fejû”, „túl erôs fejû”. Ha vizsláról beszélnénk, igen. Egyébként marhaság. Egy testtel arányos méretû és szélességû fej nem lehet más, csak típusos (már ha tudjuk, mit jelent ez a szó).

Szombaton: „nem eléggé mély mellkas” (???). No comment.

Vasárnap, hibaként: „ráncolja a homlokát, ha figyel”. A standard szerint követelmény, errôl ennyit.

És így tovább, végig. Bár a kutya számtalan „hibája” ellenére kitûnôt kapott mindkét napon, a két bíró a nyílt szuka mezôny legrosszabb kutyájának ítélte. Szombaton négybôl negyedik, másnap háromból harmadik lett.

A kutya az egyetlen volt, aki vetélytársaihoz képest korrekt hátsó résszel, jó hátsó szögeléssel és dinamikus, erôteljes mozgással rendelkezett. Ugyancsak egyedüliként mutatta a fajta kívánatos vérmérsékletét, temperamentumát. Ez a kutya ma is, mindennap olyan fizikai munkát végez, amely nem engedi elfelejtetni a fajta eredetét, múltját. Reggelenként 10–20 km futás, ôrzô-védô munka. Bár Ms. Fraser (egyébként 1995. óta Mrs. O’Neil) ‘80-as években megjelent könyve szerint saját kutyája 615 kilóval a súlyhúzás szuka bajnoka, a képen látható kutya kéthetente edzésként húzgál egy üresen 905 kg-os Corsát (plussz a benne lévô benzin és a sofôr-segítô súlya).

Ezt nem lehet torz anatómiával, hibás idegrendszerrel elvégezni. Csak egy tökéletes anatómiájú, karakán, eltökélt kutya képes saját súlyának negyvenszeresét megmozgatni. De hogyan ismerhetné fel ezt valaki, aki a közelében sem volt soha semmi effélének, aki nem ismeri a szó jelentését: használati kutya?

 

Tanulság: BTMK elnökként ne vezess fel kutyát ezeknek a bíróknak. Ha évek óta szót emelsz az ilyen bírálatok fajtaromboló hatása ellen, ha csak a valóban kitûnô egyedek utódainak, azaz évente kb. 500 kölyök törzskönyvezését szorgalmazod a 15–20.000 kiadott jogszerûtlen MEOE papírral szemben, ne várj el korrekt szakmai ítéletet.

Az "amerikai pitbull terrier" ( rövid jellemrajz )
     Az amerikai pitbull elôdjét az angol és ír gyarmatosítók vitték be Amerikába az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején.
     A kutyaviadalok szinte az emberrel egyidôsnek tekinthetôk, de eredetileg szinte bármelyik nagy termetû, erôs állkapcsú egyed potenciális harci kutyának számított. Az 1600-as évekig általánosan „bulldog”-nak nevezték ôket, de ez nem jelenti azt, hogy igazi, egységes fajtát képviseltek volna. Vigyázat! Ezek a bulldogok nem azonosak a mai angol bulldogokkal, amelyek mindössze távoli ôseiket tisztelhetik bennük. Az akkori példányok sokkal hosszabb lábúak, nyúlánkabbak és karcsúbbak voltak, és alig hasonlítottak késôi utódaikhoz.
     Csak a 18. század vége felé született meg az az ötlet, hogy olyan vonalakat hozzanak létre, amelyek megôrzik és utódaiknak is továbbadják a gyôzelemhez szükséges tulajdonságokat. Ezek közül a legfontosabb az agresszivitás és a fájdalom tûrése, valamint az erô, a kitartás és a gyorsaság. Az akkori bulldog rendelkezett ugyan e tulajdonságok némelyikével, de az agresszivitás és a gyorsaság nem tartozott közéjük. Éppen ezért olyan kutyákkal akarták keresztezni, amelyek birtokában voltak ezeknek az adottságoknak. A választás nem is eshetett volna másra, mint a terrierekre, amelyek az agresszivitás vitathatatlan bajnokai.
     Így születtek meg az úgynevezett „Bull and Terrierek”, de valódi fajtáról még mindig nem lehetett beszélni, mivel tenyésztôik továbbra is kizárólag a harci készséget tartották szem elôtt, és a többi tulajdonságukkal nem törôdtek. Csak a kutyaviadalokat betiltó, 1835-ben kiadott rendelet megjelenése hozott valami változást. No nem a fogadók mentalitásában, akik titokban tovább folytatták a viadalok rendezését, és sajnos folytatják, mind a mai napig. De a kutyatenyésztés fejlôdésével akadtak olyan emberek, akik a Bull and Terrierekre támaszkodva új kiállítási típus megalkotására törekedtek, és csiszolgatni kezdték az egyes tulajdonságokat, beleértve az állatok hírhedt agresszivitását is. Ennek a tenyésztôi munkának az eredménye a mai amerikai Staffordshire terrier, a Staffordshire Bull terrier és a bullterrier.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
NAPTÁR
2018. Május
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
ÓRA
 
chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Linkek
 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha